Ionicalc - Ionic Kalkulyator App

Ionicalc - Ionic Kalkulyator App

İonicalc, ionic 3.6.x ilə edilən bir kalkulyator tətbiqidir. Sadə quruluşu sayəsində asanlıqla düzəliş edə bilər və özəlləşdirə bilərsiniz. Bütün cihazlar üçün build edə bilərsiniz.

DEMO

Make sure you have tried the app demo before purchasing it.

Download APK

  • Regular License
  • Quality checked by Disbody
  • Future updates
  • 6 months support
  • Price is in US dollars.
  • Satış